dr n. med. n. zdr. Małgorzata Starzec-Proserpio

Fizjoterapia uroginekologiczna

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Warszawie, fizjoterapię studiowałam również na Uniwersytecie Karola w czeskiej Pradze. Studia doktoranckie ukończyłam na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Doświadczenie zdobywałam zarówno w kraju jak i za granicą: w Czechach, na Teneryfie oraz w ośrodkach leczenia zaburzeń miednicy w norweskim Oslo. Wielokrotnie podróżowałam do Kanady, by szkolić się w wiodących centrach naukowych i klinicznych specjalizujących się w badaniu i terapii dysfunkcji dna miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń bólowych (m.in. dyspareunii i wulwodynii).

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach, sama też będąc wykładowcą. Oprócz pracy klinicznej, z pacjentem, zajmuję się również pracą naukową. Jako adiunkt badawczo-dydaktyczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) prowadzę badania i tworzę publikacje naukowe z zakresu dysfunkcji w obrębie miednicy u kobiet. Aktualnie dzielę swoje życie zawodowe i osobiste między Polskę i Kanadę, gdzie współpracuję z Centrum Badawczym Uniwersytetu w Sherbrooke.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, International Pelvic Pain Society oraz International Continence Society. Biegle posługuję się językiem angielskim i włoskim.

Dowiedz się o mnie więcej:
Małgorzata Starzec-Proserpio CV

Metody

Fizjoterapeutyczna diagnostyka funkcjonalna
Badanie palpacyjne struktur dna miednicy
Fizjoterapeutyczne obrazowanie ultrasonograficzne (USG)
Manometria: perineometria
Elektromiografia powierzchniowa (sEMG)
Edukacja i modyfikacja codziennych aktywności
Terapia manualna stawów i tkanek miękkich
Elementy terapii wisceralnej
Biofeedback sEMG, USG
Reedukacja wzorca oddechowego i korekcja postawy
Trening indywidualny
Elektrostymulacja
Kinesiotaping
Metody alternatywne (trening autogenny)

Publikacje

(kliknięcie w wytłuszczony tytuł przeniesie Cię do tekstu publikacji)

Solomon W, Bassini E, Hilton SJ, Starzec-Proserpio M. When the pain does not go away – a case report on a comprehensive biopsychosocial physiotherapy approach for refractory vulvodynia treatment. Physiotherapy Review. 2024;28(1):44-54.

Kasper-Jędrzejewska M, Starzec-Proserpio M, Paprocka-Borowicz M, Kawka S, Halski T, Ptaszkowski K. The effects of one-time soft tissue therapy on pelvic floor muscle electromyographic signals in women with urinary incontinence: A randomized intervention trial. Neurourol Urodyn. 2023 Dec 11.

Szymański JK, Starzec-Proserpio M, Bartosińska-Raczkiewicz D, Krawczyk A, Kukulski P, Jakiel G. Impact of preoperative pelvic floor muscle function on the success of surgical treatment of pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J. 2023 Oct 11.

Starzec-Proserpio M, Bardin MG, Morin M. Not all lasers are the same: a scoping review evaluating laser therapy for vulvodynia. Sex Med Rev. 2023 Dec 23;12(1):14-25.

Starzec-Proserpio M, Vandyken C. Telerehabilitation for persistent Pelvic Girdle Pain within a biopsychosocial framework - A case report. Physiother Theory Pract. 2023 Oct 3;39(10):2251-2261.

Rawińska, M., Starzec-Proserpio, M. Terapia psychoseksualna u ujęciu interdyscyplinarnym. Studium przypadku: pacjentka z zaburzeniami lękowymi i nadmiernym napięciem mięśni dna miednicy. Przegląd Psychologiczny, 65(2), 41–53.

Starzec-Proserpio M, Węgrzynowska M, Sys D, Kajdy A, Rongies W, Baranowska B. Prevalence and factors associated with postpartum pelvic girdle pain among women in Poland: a prospective, observational study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2022; 23, 928.

Starzec-Proserpio M, Grigol Bardin M, Fradette J, Tu LM, Bérubè-Lauzière Y, Paré J, Carroll M-S, Morin M. High-Intensity Laser Therapy (HILT) as an Emerging Treatment for Vulvodynia and Chronic Musculoskeletal Pain Disorders: A Systematic Review of Treatment Efficacy. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(13):3701.

Starzec-Proserpio M, Rejano-Campo M, Szymańska A, Szymański J, Baranowska B. The Association between Postpartum Pelvic Girdle Pain and Pelvic Floor Muscle Function, Diastasis Recti and Psychological Factors—A Matched Case-Control Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(10):6236.

Barcikowska Z, Grzybowska ME, Wąż P, Jaskulak M, Kurpas M, Sotomski M, Starzec-Proserpio M, Rajkowska-Labon E, Hansdorfer-Korzon R, Zorena K. Effect of Manual Therapy Compared to Ibuprofen on Primary Dysmenorrhea in Young Women—Concentration Assessment of C-Reactive Protein, Vascular Endothelial Growth Factor, Prostaglandins and Sex Hormones. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(10):2686

Starzec-Proserpio M, Lipa D, Szymański J, Szymańska A, Kajdy A, Baranowska B. The Association among Pelvic Girdle Pain, Diastasis Recti Abdominis, Pubic Symphysis Width, and Pain Catastrophizing: A Matched Case–Control Study Physical Therapy 2022;102(4):pzab311

Kajdy A, Sztajerowska J, Muzyka-Placzynska K, Modzelewski J, Sys D, Starzec-Proserpio M, Baranowska B, Filipecka-Tyczka D, Rabijewski M. Compliance with gestational weight gain recommendations in a cross-sectional study of term pregnancies — how far reality falls from the standard? Ginekologia Polska 2021;92(12):884-891.

Szymański JK, Starzec-Proserpio M, Słabuszewska-Jóźwiak A, Jakiel G. Is PREHAB in Pelvic Floor Surgery Needed? A Topical Review. Medicina 2020, 56, 593.

Ślizień-Kuczapska E, Czarnowicz S, Rabijewski M, Starzec-Proserpio M, .Wizyta lekarska w połogu, metody planowania rodziny i seksualność po porodzie — jakiego typu poradnictwa oczekują kobiety? Seksuologia Polska 2020, 18, [epub ahead of print].

Starzec M, Truszczyńska-Baszak A, Tarnowski A, Rongies W. Pregnancy related pelvic girdle pain in Polish and Norwegian women. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2019;42(2):117-124.

Truszczyńska-Baszak A, Wysocka E, Starzec M, Drzał-Grabiec J, Tarnowski A. Urinary incontinence due to lumbar spinal stenosis causing disability and lowering quality of life. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitaton 2018;31(4):735-741.

Starzec M, Truszczyńska-Baszak A, Stuge B, Tarnowski A, Rongies W. Cross-cultural Adaptation of the Pelvic Girdle Questionnaire for the Polish Population. Journal of Manipulative and Physioloical Therapeutics 2018;41(8):698-703.

Starzec M, Truszczyńska A, Tarnowski A. Pregnancy-related lumbar and pelvic girdle pain in Polish women. Clin Exp Obstet Gynecol. 2018;45(2):194-197.

Starzec M, Jakóbik A. Waginalne stożki, kulki gejszy i trenażery dopochwowe jako element treningu mięśni dna miednicy – przegląd informacji i aktualne zalecenia. Przegl Seks. 2018;1(53):35–41

Starzec M, Truszczyńska-Baszak A. Pregnancy-related lumbopelvic pain: classification and diagnosis according to European Guidelines and literature review. Med. Rehabil.2017;21(3):58-63.

Starzec M, Truszczyńska A. Pregnancy-related lumbopelvic pain - treatment modalities. Postępy Rehabilitacji. 2017;2:69-78.

Łataś-Zagrajek K, Starzec M, Sierdziński J, Szymański J. Ability to activate pelvic floor muscles among women during the early postpartum period – initial findings. Med. Rehabil 2019;23(1):23-28.

Dla pacjentek

Zastanawiasz się, czy telerehabilitacja jest dla Ciebie? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Telerehabilitacja: pytania i odpowiedzi | Instrukcja logowania do aplikacji

Cierpisz na dolegliwości w obrębie układu moczowego i dna miednicy? Uzupełnij dzienniczek mikcji.
doc | pdf

Zgłaszasz się z bólem w obrębie miednicy trwającym powyżej 3-6 miesięcy? Wypełnij załączone kwestionariusze.
doc | pdf

Jesteś ofiarą przemocy lub wykorzystania? Wizyty przeprowadzane są zgodnie z zasadami:
Sensitive Practice | Trauma-Informed Practice

Chciałabyś zyskać lepszą kontrolę nad swoim dnem miednicy? Spróbuj wykonać kilka ćwiczeń koordynacyjnych:
pdf

Kontakt

Gdzie przyjmuję:

Centrum Medyczne “Żelazna“ - Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii
ul. Żelazna 90, 01-004, Warszawa
22 255 99 00
(czasowa nieobecność)

Centrum Terapii Lew-Starowicz
ul. Nowogrodzka 62 c / lok 42, 02-002, Warszawa
22 255 70 56
(aktualnie możliwe tylko konsultacje online w ramach telerehabilitacji)

kontakt@malgorzatastarzec.pl
Facebook | ResearchGate | Instagram